Biz Sizin İçin Buradayız...
Müdürlükler

Yazı İşleri

Görevi 

    Belediyenin karar organları olan Meclisin, Encümenin ve Başkanlığın çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgilere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek. 

    · Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince karara bağlanamayıp araştırılmasına karar verilen konuların, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre araştırılarak işlemlerin takibini yaparak sonuçlandırmak. 

    · Haftada bir kez toplanan Belediye Encümeni ve yılda üç kez olağan, ve ihtiyaç durumunda toplanan olağan üstü yapılan Belediye Meclis toplantıların gündemini birimlerin talepleri doğrultusunda hazırlayarak, ek gündem konularının da ilave edilerek, görüşülen gündem konularının Encümen ve Meclis Kararlarının yazılarak ilgili birimlere dağıtılması. 

    · Belediyemize gelen evrakların kayıtlarının yapılması gelen evrak kayıt numarasının verildikten sonra ilgili birimlere havalesinin sağlanması. 

    · Birimlerden gelen giden evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili yerlere gönderilmesi. 

Faaliyet Şeması 

    · Meclis Faaliyetleri 

    · Encümen Faaliyetleri 

    · Gelen Evrak 

    · Giden Evrak 

    · İdari İşler 

    · Periyodik Evraklar 

    · Posta İşlemleri