Biz Sizin İçin Buradayız...
Müdürlükler

Fen İşleri

    * İmar Çalışmaları 

    * Bayındırlık ve İnşaat İşleri 

    * Kamulaştırma İşleri 

    Olmak üzere üç ana kolda hizmet vermektedir. 

Görevi

    · Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan tüm yolların asfaltlama ve yol bakım onarım çalışmalarının yapılması. 

    · İlçemizde devam eden kanalizasyon inşaatı ile ilgili işlemleri yapmak 

    · Atıksu Arıtma Tesisinin çalıştırılması. 

    · Şehir İmar Planımızda Yol - Yeşil Alan - Çocuk Parkı - Otopark - Pazaryeri vs. gibi tahsis konulan taşınmazların kamu yararının söz konusu olduğunda kamulaştırma işlemlerinin yaptırılması. 

    · Belediyece yapılan ihalelerde birimi ilgilendiren ihalelerinin 4734 sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre yapılabilmesi için gereken belgelerin düzenlenerek ihalelerin gerçekleştirilmesi sözleşmelerin yapılması kontrollükleri ve kabul işlemlerinin yapılması. 

    · Her türlü altyapı planlama ve koordinasyonunun sağlanması 

    · İlçemize ait 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planında belirtilen ancak henüz kullanıma açılmamış imar yollarının ihtiyaçlara göre imar planına uygun olarak açılması, yapım, bakım ve onarımlarının yapılması. 

    · Belediye bünyesinde yapılan tesis ve binaların proje, sözleşme, vb. resmi işlerinin yapımı.