Biz Sizin İçin Buradayız...
Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri ve İletişim Bilgileri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında          Yönetmenlik.

           

    Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerini yerine getirmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla;

   

 

 

ETİK KURULU  ÜYELERİ:                                                                                                                

 

 

 S.NO    

 Adı ve Soyadı 

 Ünvanı

  Telefon No  

Faks No:

 1

Orhan YAVUZ 

 Belediye Başkanı

 0(424)441 20 09

 0(424)441 21 39

 2  

Halis DURMUŞ    

 Yazı İşleri Müdür V

 0(424)441 20 09 

 0(424)441 21 39

 3

Fethi SARISU 

 Muh.ve Mali işler Müdür V

 0(424)441 20 09 

 0(424)441 21 39

 4

Önder GÜRGÜN

Fen İşleri Müd.V

 0(424)441 20 09 

 0(424)441 21 39

 

 

 

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu resmi internet sitesinden Mevzuat ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. http://www.etik.gov.tr/mevzuat/mmevzuat.htm tıklayınız...