Biz Sizin İçin Buradayız...
Haberler

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14. Çağrı İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17 NİSAN 2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.