Biz Sizin İçin Buradayız...
Haberler

İlçemizde ki heyelan tehlikesi ile ilgili bilgilendirme.

                Sevgili hemşerilerimiz, Elazığ fırat com.Yazarı Sayın H.Vehbi COŞKUN’UN 04/10/2019 Tarihinde ki gazete köşesinde ele aldığı  İlçemizdeki heyelan ile ilgili yazısından dolayı ve İlçemizle ilgili bu ciddi sorunu gündeme getirdiği için duyarlılığından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Yazıda konu ile ilgili Belediye olarak cevap verme gereksinimi duyduğumuz birkaç noktada halkımızıda bilgilendirme imkanı doğmuştur.

                1-Belediye Başkanımız Orhan YAVUZ’ UN geçtiğimiz ay yapmış olduğu Ankara ziyaretleri kapsamında İlçede yaşanan heyelan olayı hakkında MHP Il Başkanlığı ve Maden Belediyesi olarak ÜLKÜTEK'E  hazırlattırılan Heyelanın Önlenmesi ve Kentsel Dönüşüm raporunu İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail ÇATAKLI' YA,  İlimiz Milletvekillerinden Sayın Sermin BALIK hanfendiye ,Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Sayın Fatma VARANK hanfendiye ve ilgili makamlara takdim etmiştir.

Raporlar aşağıdaki linklerdedir.

/resimler/files/%C4%B0%C3%A7indekiler.docx

/resimler/files/MHP%20Genel%20Merkez.docx

                Orhan YAVUZ'un Malatya Vakıflar bölge müdürlüğüyle yapmış olduğu ziyarette, Belediyenin Cami-i Kebir çevresinde yapacağı çalışmalar anlatılmış, Ancak kendisine , Cami-i Kebirin heyelan bölgesinde olmasından dolayı heyelan riskinin ortadan kaldırıldıktan sonra çalışmaların gerçekleşebileceği beyan edilmiştir.

                Tarihi köprünün restorasyonu için Karayolları bölge müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde,Heyelanın ortadan kalkması durumunda Tarihi köprünün restorasyonuna başlanılacağı söylenmektedir.

                Ayrıca İstanbul Milletvekili Sayın,Arzu ERDEM hanımefendi tarafından TBMM’ye 14.05.2019 Tarihin de  konuyla alakalı önerge sunulmuştur.  

 

                2- Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Maden belediyesine gönderilen 10.04.2018 Tarih ve 711 Sayılı yazıda Tarihi köprünün trafiğe ve yaya geçişine kapalı olması ve köprü etrafında can kaybına mahal vermemek adına,güvenlik tedbirlerinin alınması yönünde çalışmalar yapılması istenmiştir.Bu çalışmalarda belediyemiz tarafından yerine getirilmiştir.

                3- Heyelana sebep olan hafriyatın kaldırılması ile ilgili, Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı, Bakır işletmesini çalıştıran firmanın malzeme stokunu kaldırması ve gerekli önlemlerin alınmasının sorumluluğu tamamen Yıldızlar SS Holding’e ait olduğunu belirtmiştir . Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı,Maden işleri genel Müdürlüğü’nün Maden Belediyesine gönderdiği  yazıda’da bunu net bir şekilde teyit etmektedir.Gelen yazıda konu ile ilgili kısım olduğu gibi aşağıya çıkarılmıştır.

                '' Sicil:544 sayılı ruhsatla ilgili olarak 04/01/2018 tarih ve 800018 sayılı Makam Oluru ile mahallinde tetkik için heyet görevlendirilmiş,heyet raporuna istinaden  Y:558290-X:4249035 Koordinatları çerçevesinde ocağın işletme güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden,Maden kanunun 29.maddesi gereği üretim faaliyetleri durdurulmuş olup,konu hakkında ruhsat sahibine 01/03/2018 tarihinde yazı yazılmıştır.

                Ayrıca, ruhsat sahası 21/03/2018 tarih ve 800618 sayılı Makam Oluru ile mahallinde tetkik için heyet görevlendirilmiş,heyet raporuna istinaden Maden Yönetmeliğinin 35. maddesinin 10.fıkrası gereği,yazımız tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde pasaların kaldırılması,aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacağı yönünde ruhsat sahibine 28/03/2018 tarihinde yazı yazılmıştır.Söz konusu ruhsat sahasıyla ilgili olarak,risk değerlendirme çerçevesinde 3. Risk gurubuna girmesi sebebiyle her 3 ayda bir mahallinde tetkik heyetleri tarafından denetlenmektedir.

                Maden atıklarının insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde nasıl depolanması gerektiği Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husus olup,söz konusu Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki ve sorumluluğundadır.''

SOSYOLOJİK BOYUT

Heyelan Riskinden ve Belirsizlikten Dolayı:

  1. İlçe Belediye Başkanımız 2019-2024 dönemi projelerine başlayamamaktadır.
  2. 2017 yılında İlçemize sentetik çim saha yapılması amacı ile Sportoto teşkilat başkanlığı tarafından gönderilen ödenek (1.700.000 TL) geri gitmiştir. Çünkü heyelan riskinden dolayı inşaat başlatılamamıştır. İlçede bulunan tek halı saha da heyelan bölgesinde olduğundan yıkılmıştır. Şu anda ilçe gençleri spor yapamamaktadır.
  3. Hükümet Konağı heyelan bölgesinde olduğundan boşaltılarak Adliye ile birlikte eski hastaneye taşınmıştır. Fiziki yetersizlikten dolayı çalışanlar ve vatandaşlar ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.
  4. Yeni yapılan Maden Anadolu Lisesi heyelan bölgesinde olduğu için boşaltılmıştır. Okullar açılmasına rağmen henüz sağlıklı bir çözüm maalesef ki ortaya konulamamıştır. Öğrencilerimiz, aileleri ve eğitimciler büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
  5. Polis Lojmanları yapımı ihale aşamasında olduğu halde heyelan belirsizliğinden dolayı herhangi bir işlem yapılamamaktadır. İlçemizde görev yapan emniyet teşkilatımızın güzide mensupları mağdur vaziyettedir.
  6. İlçede kiralık konut sorunu olduğu için asker ve polisimiz mecburiyetten Elazığ veya Ergani’de ikamet etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda güvenlik güçlerimizin ilçemizde yaşanabilecek bir asayiş meselesinde intikal sürelerini uzatacaktır. İlçede hiç de istenmeyen bir güvenlik açığı oluşacaktır.
  7. Heyelan riskinden dolayı Tarihi Camii Kebir Camisi, Tarihi Hükümet Konağının restorasyonu ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamaktadır.
  8. Tarihi Maden Köprüsünün heyelan riskinden dolayı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olması Türkiye’nin her noktasında yaşayan Madenlileri derinden üzmektedir. Restorasyonun yapılarak tarihin ve kültürün yaşatılması heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılmasına bağlıdır.
  9. Karayolları Bölge Müdürlüğü, heyelan gerçekleştiği takdirde bölgede viyadük yapmayı planlamaktadır. Bu nedenle Kortik bölgesinde yol kenarına işyeri yapılmasına da müsaade etmemektedir. Dolayısı ile belirsizlik, esnafımızın ticaretini engellemektedir.

Görüldüğü gibi heyelanın direk etkilediği bölge dışında tüm ilçe bu riskten dolayı indirekt olarak etkilenmektedir. Risk durumu ilçenin ihtiyacı olan hizmetlerin gelmesine engel olmakta, ilçenin tümünün geleceği kararmaktadır.

Eğer heyelan riski ortadan kaldırılmazsa; tarihi mirasımız olan bir ilçe sular altında kalacak ve daha büyük felaketler yaşayarak yok olacaktır.

Dolayısıyla heyelan riskini ortadan kaldırmak sosyolojik bir mecburiyettir.