Biz Sizin İçin Buradayız...
Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Üyeleri ve İletişim Bilgileri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında          Yönetmenlik.

           

    Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerini yerine getirmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla;

    İlçe Kaymakamı Sn.Davut DÜZGÜN Başkanlığında aşağıda ad ve görevleri yazılı üyelerden müteşekkil Etik Kurulu oluşturulmuştur.

 

 

ETİK KURULU  ÜYELERİ:                                                                                                                

 

 

 S.NO    

 Adı ve Soyadı 

 Ünvanı

  Telefon No  

Faks No:

 1

Musa ORHAN 

 Belediye Başkanı

 0(424)441 20 09

 0(424)441 21 39

 2  

Sabit DEMİR    

 Yazı İşleri Müdür V

 0(424)441 20 09 

 0(424)441 21 39

 3

Ahmet MAVİDEMİR 

 Muh.ve Mali işler Müdür V

 0(424)441 20 09 

 0(424)441 21 39

 4

İzzet CANPOLAT

 Veznedar

 0(424)441 20 09 

 0(424)441 21 39

 

 

 

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu resmi internet sitesinden Mevzuat ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. http://www.etik.gov.tr/mevzuat/mmevzuat.htm tıklayınız...